Algemene voorwaarden

Bij een online aankoop dien je er rekening mee te houden dat het gaat om software, hierop geldt géén retourrecht. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor de correcte invoer van de gegevens bij een online aankoop. Eventuele kosten welke voortvloeien uit het al dan niet bewust foutief invoeren van persoonsgegevens of andere informatie zijn voor jezelf. Alle prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW tenzij anders is aangegeven. Betaling van onze diensten dient vooraf of direct na het leveren van de diensten te gebeuren. Dit kan contant, via PIN of voor specifieke diensten vooraf online via iDeal. Prijzen voor online betalingen via iDeal zijn altijd inclusief 21% BTW.

Op producten en software met de [BETA] tag, leveren we geen enkele vorm van garantie of support. Gebruik hiervan is geheel op eigen risico.

Diensten geleverd bij ons op locatie worden met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Onze apparatuur is van de hoogste kwaliteit en we nemen alle maatregelen om storingen in de auto’s te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat een auto tijdens een update of andere werkzaamheden defecten vertoont welke mogelijkerwijs tijdens de werkzaamheden zijn ontstaan. BMW Tweaks zal in dergelijke gevallen alles in het werk stellen om de storing te verhelpen. Echter zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die je direct of indirect oploopt door het defect aan de auto. BMW Tweaks zal je echter bij twijfel over de haalbaarheid van bepaalde werkzaamheden vooraf op de hoogte brengen van de potentiële risico’s.

Diensten die worden uitgevoerd zijn onderdeel van een proces naar het oplossen van het probleem. Het is niet gezegd dat de geleverde diensten het probleem verhelpen. Hierop kun je je dan ook nooit beroepen. Een voorbeeld hiervan is een softwarematige reset van een stuurmodule. Hiermee sluiten we uit of software de oorzaak van het probleem is, of dat het hardware is. Als het probleem in hardware zit betekent dat niet dat de reset dus onder no cure no pay valt. Noch geeft het betalen voor het resetten recht op verdere kosteloze werkzaamheden zolang het originele probleem niet is verholpen.

Communicatie geschied altijd via e-mail, WhatsApp of SMS. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden en dit betekent dat je vaak al binnen een uur reactie hebt. Echter kunnen onze reacties alsmede informatie op de website typefouten bevatten. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan de informatie die je via de site, via onze Facebook-pagina of via andere wegen van ons hebt gekregen. Ook kun je geen rechten ontlenen aan het niet tijdig ontvangen van een reactie.